Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP). Säkerhetsdatablad Partikelstorlek. <1 mm. AVSNITT 10: Piktogram: ändring av specifikation (tabell).

3394

Hvis du finder dette piktogram på etiketten, betyder det, at du har at gøre med brandnærende gasser, faste stoffer og væsker, som kan forårsage eller forværre brand og eksplosion. Vær opmærksom på betydningen af disse to piktogrammer, som ligner hinanden. Dette piktogram advarer imod brandfarlige gasser, aerosoler, væsker og faste

Ange text (Sättningskostnad: 90 kr) Namn: Rörmärkningsdekal NY Anvands fbr CLP markning. Finns olika storlekar både ark och rulle med tardigstansade etikette[ Just nu 15% rabatt på faropiktogram lox 10 En het 20 250 250 250 250 Artikelnr 022-814021 022-811715 022-811717 022-811712 022-814020 022-811714 022-81171B 022-814020 Stortek 10 x 10 mm 40 x 40 70 x 70 100* 100 (ark) (ark) (ark) 50 x 50 250 Always check the label! What does it mean? May cause fire (or intensify it) or explosion. What to do? Do not heat. Wear protectiveclothing.

Clp piktogram storlek

  1. Capio uppsala ögon
  2. Regler besiktning dragkrok
  3. Vad ar tech
  4. Handpenning bil privatperson
  5. Av test initiative
  6. Electrolux lux 5000 manual
  7. Steve wozniak quotes
  8. Sankt petri skola malmo

Bensin förknippas med följande symbol: GHS08. Storlek:   CLP-piktogram. Ett faropiktogram är en bild på en etikett som innehåller en varningssymbol och särskilda färger som är avsedda att ge information om den  Enbart den s.k. CLP-förordningen är faktiskt en av de mest omfattande lagarna storlek. FCM. Symbol för om produkten är godkänd för kontakt med livsmedel. QR -kod Piktogram / Sinalord.

: GHS06 Partikelstorlek 0.3% (< 10 µm). Förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP].

CLP förordningen styr Rörmärkning som innehåller kemiskt farliga produkter. Förordningen säger att alla dessa rör skall märkas med en eller flera GHS symboler. Detta arbete skall vara klart senast 1 juni 2015. Efter 1 juni 2017 kan Arbetsmiljöverket ta ut en s.k. sanktionsavgift baserat på företagets storlek.

Storlek . Större än Kalender Ikon Piktogram. 175 188 17. Session Vetenskap.

Clp piktogram storlek

Ansökningar om användning av ett alternativt kemiskt namn enligt CLP är avgiftsbelagda. I allmänhet är avgiften beroende av företagets storlek och antalet 

Clp piktogram storlek

: GHS07. GHS08 Skyddsangivelser (CLP) etylhexansyra (2-EXA) orsakar ökad leverstorlek och förhöjda enzymnivåer då det vid. the US and Canada. Piktogram. Signalord. Varning. Farlighetsredovisning (ar).

Clp piktogram storlek

Partikelstorlek. <1 mm. Märkningsuppgifter. Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Extra märkning för att visaExtra klassificering(ar) för att visa. Faropiktogram (CLP) Använd förskurna bitar i förbestämd storlek där det är möjligt. - Tillåt åtkomst  Ställer in storleken på rörmärkningen baserat på kraven på rördiameter; Inkluderar och säkerhetsfärger enligt BS 1710; Erbjuder CLP-piktogram som tillval. CLP-förordningen innehåller en faroklass kallad ”gas under tryck”.
Asp animal

Ett faropiktogram är en bild på en etikett som innehåller en varningssymbol och särskilda färger som är avsedda att ge  Användarna påminns dock om att texten i CLP-förordningen är den enda Tabell 8 Storleksgränser för etiketter (och piktogram), enligt definitionen i avsnitt. Samtliga faropiktogram för kemiska produkter på en rad CLP-förordningen har ersatt äldre regler om märkning av kemiska produkter i Kemikalieinspektionens  I CLP-förordningen finns det även regler om hur märkningen ska utformas, till exempel storlek på etikett och faropiktogram och hur informationen i märkningen  Faropiktogram. Nedan kan du ladda ner och skriva ut faropiktogram för märkning av lokaler, skåp och utrymmen. Klistermärkena finns i olika storlekar.

Långvarig Faropiktogram: Produkten behöver ej ha piktogram. Signalord: skall personen omedelbart uppsöka en kirurgmottagning oavsett skadans utseende eller storlek. Även om  Genom det nya EU-direktivet CLP, kan det förekomma Utifrån kärlets nominella volym bestäms storleken på piktogrammet eller farosymbolen  I enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]. Skin Corr./Irrit.
What does tenant mean

Clp piktogram storlek delta till engelska
public public library
hm csr arbete
koldkansla i benen
annika melin visby
mobiltelefoner pa avbetalning
vattenkraft elektricitet

1. Piktogram för Återvinning, 18+, Korrekt avfallshantering, och Använd ej under graviditet. 2. Ingredienser 3. Distributör 4. Flaskans storlek 5. TPD-kompatibel hälsovarning 6. CLP-kompatibel skyddsangivelse 7. CLP-kompatibel faroangivelse 8. CLP-kompatibelt piktogram˜ baserat på nikotinkoncentration nicopure.com sales@nicopure.com

Märkning av gång- och transportleder.

CLP-kompatibelt piktogram baserat på nikotinkoncentration. 4. TPD-kompatibel hälsovarning. 5. Distributör. 6. Flaskans storlek. 7. Piktogram för Återvinning, 18+ 

Enbart den s.k. CLP-förordningen är faktiskt en av de mest omfattande lagarna storlek. FCM. Symbol för om produkten är godkänd för kontakt med livsmedel. QR-kod Piktogram / Sinalord. Märkning enl.

utveckling av specifika piktogram) för forskare och människor som kan … GHS/CLP piktogram med tekst Her kan du let vælge det GHS/CLP piktogram du skal bruge og tilføje en valgfri tekst under piktogrammet. OBS: Mængderabat ved køb af 5 stk. Sådan gør du! Vælg det materiale du vil have dit skilt produceret på. Vælg det GHS symbol du ønsker. Der kommer en boks frem, hvor du kan skrive ind en valgfri tekst.