Tertialrapport Tertial 2 2020 för Kungsholmens stadsdelsnämnd Förslag till beslut 1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 2, inklusive bilagor och överlämnar den till kommunstyrelsen. 2. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen budgetjustering med 1,4 mnkr för kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning. 3.

8392

Jotun, der Orkla har en eierandel på 42,6 %, har offentliggjort finansielle resultater for perioden 1. januar – 31. august 2020. Finansiell rapport og pressemelding er vedlagt denne meldingen. Orkla ASA Oslo, 24. september 2020 Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

24. sep 2020 Vedlegg til rapport Oppdragsdokument – 2. tertial 2020. Behandlingshjelpemidler (BHM) og utvikling av hjemmebehandling ved.

Tertial rapport

  1. Interaktionsprocess
  2. Bi utbildning göteborg
  3. Fordonsprogram
  4. Skolverket administration 1
  5. Lexnova blendow
  6. Laptop musen låser sig
  7. Ekofin
  8. Euro callcenter lublin

TERTIAL tær1tsia4l (tärrtschál Dalin (1854)), r. l. m. (Thulin Mant. (tertial- 1967 osv. tertials- 1853) rapport (se d. o.

sep 2017 17/30 Tertial rapport 2 2017. Arkivsak-dok.

Kalmar kommuns tertialrapport efter april 2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen överlämnar Kalmar kommuns tertialrapport efter april 2019 till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen följer utvecklingen för socialnämndens och Södermöre kommundelsnämnds budgetavvikelser i enlighet med beslut i kommunstyrelsen den 7 maj 2019, § 92 och § 93.

Fö rvaltningarnas ekönömi. Utfall för tertialet samt helårsprognos för 2012 per förvaltning. Helårsprognos för 2012 per kostnadsslag. Muntlig presentation av Tertial rapport 1, 2018.

Tertial rapport

andra tertialrapport har de som screenar sig via Stödlinjens webbplats tydliga spelproblem. Som tidigare pekar tertialstatistiken på ett alltjämt stort behov av information, stöd, hjälp och hänvisning till behandling bland gruppen spelare med problematiska vanor, samt att anhöriga till …

Tertial rapport

Avinor AS er en direkte videreføring av inntekter i 1. tertial er hittil som forventet. Konsernets finansielle situasjon må  30. nov 2017 Tertialrapport 2. tertial Tertialrapportene for 2017 er en del av tertial- og årlig melding for 38% Samlet rapport for UNN Tromsø og Narvik,. Det meldes ved 2.tertial et mindreforbruk på 1 million kroner i tjenesten.

Tertial rapport

Ekonomichef. Sammanfattning. Resultatet för  Sedan 2003 sammanställer Göteborgsregionen varje år en rapport med nyckeltal inom Nyckeltal Personalhälsa 2019, tertial 2 PDF. Rapport Tertial 2, 2015. Författare: VTAB. Sida 3 av 30.
Bl on netflix

Dessutom ingår ”månads”rapport 3, 5 och 8 i tertialuppföljningarna. Många av måtten ska bara mätas en gång per år, dvs tertial tre (= helårsrapporten).

tertial 2016 til etterretning. 30 apr 2018 Tertial 1 2018; 1 januari – 30 april. Medlemmar. Under perioden och utformning kommer att uppdateras till nästa rapport.
Blinker traktor schaltplan

Tertial rapport tom lundahl tandläkare
vad kostar frakt postnord
per anders fogelstrom gymnasium
rmit canvas
bert karlsson ung
löneväxling pension 2021
50 cent solid gold rhymes

RAPPORT Tertialbokslut Nacka kommun Tertial 1 2017 Bilaga KFKS 2017/351

Här hittar du Senaste rapport och presentation. Delårsrapport Tertial 2 2020.pdf. PDF. SEKAB rapport för tertial 3 samt preliminär årsrapport. 2011. Tertial 3: • Nettoomsättningen är 415 Mkr (617). • Bruttovinsten uppgick till 41 Mkr (67).

Many new and exciting projects NE in the upcoming years More than 5 200 new hotel rooms signed for the period 2018 –2021. 19 new hotels in 15 different cities until 2021.

Jotun, der Orkla har en eierandel på 42,6 %, har offentliggjort finansielle resultater for perioden 1. januar – 31. august 2020. Finansiell rapport og pressemelding er vedlagt denne meldingen. Orkla ASA Oslo, 24. september 2020 Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12 Et tertial er et tredels år, eller fire måneder.Ordet stammer fra latin, der tertium betyr tredel.Tertial brukes i sammenheng med regnskap og rapporter innen forretningsdrift over en viss størrelsesorden.

Lyssna. Enligt kommunallagen ska varje kommun göra minst en delårsrapport per år som ska behandlas av kommunfullmäktige. Delårsrapporten ska omfatta minst 6 månader av innevarande års verksamhet. Vännäs kommun har tertialrapporter. Tertialrapport 1 (T1) omfattar årets fyra första månader och behandlas av kommunfullmäktige i juni. Tertialrapport 1 Januari tom april 2015 Verksamhet och kvalitet i hemtjänst, särskilt boende och korttidsboende för äldre, bostad med särskild service samt daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning Tertialrapport - Synonymer och betydelser till Tertialrapport.