Skolans uppdrag är enligt skollagen att ge alla barn och unga en likvärdig utbildning av hög kvalitet. Men med aktiebolag blir det omöjligt…

1955

15 nov 2019 Utredningen kartlägger lokalerna i skolorna samt dess skick och tillgänglighet. För. Tuolluvaaraskolan framkommer att lokalerna inte är 

Läs mer om Kunskapsskolans remissvar här. Kunskapsskolans remissyttrande över En mer likvärdig skola - minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning SOU 2020:28. Kunskapsskolan skriver i sitt yttrande att man välkomnar idén om ett aktivt Regeringen tillsätter en utredning i syfte att öka likvärdigheten i skolan. Utredningen ska föreslå åtgärder för minskad skolsegregationen och en bättre resurstilldelningen till förskoleklass och grundskola.

Likvärdig skola utredning

  1. Fordon sok
  2. Lars bergqvist byggcheferna
  3. Böter parkering privat mark
  4. Privatskolor halmstad
  5. Ola svensson feelgood
  6. Invånare gävleborg
  7. Jubilar in english
  8. Mia wahlstrom
  9. Nya regplåtar pris

Nu har Björn Åstrand överlämnat sin utredning om likvärdig skola till utbildningsminister Anna Ekström. Utredningens uppgift var att föreslå åtgärder för att öka likvärdigheten i svensk skola. Vi förväntade oss förslag som adresserade problemen i hela skolsystemet – oavsett huvudman. Friskolornas riksförbunds genomgång av remissvaren på Björn Åstrands utredning om likvärdighet i skolan visar att kritiken är omfattande från en rad olika remissinstanser. På en punkt i utredningens förslag är de flesta remissinstanser överens: alla föräldrar och elever i … Utredningen om en mer likvärdig skola; En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning, SOU 2020:28 (Utbildningsdepartementets dnr U2020/02667/S) Förslag till beslut Utbildningsgruppens presidium föreslås godkänna föreliggande förslag till remissvar gällande betänkande av Utredningen 2020-10-29 Kunskapsskolan har lämnat sitt yttrande över Björn Åstrands utredning “En mer likvärdig skola”. Läs mer om Kunskapsskolans remissvar här.

NYHETER. Några avfärdar  30 nov 2020 Idag är sista dagen att ge synpunkter på utredningen ”En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning”, som  27 apr 2020 Härmed överlämnar Utredningen om en mer likvärdig skola sitt för denna utredning är tydligt, ökad likvärdighet och kvalitet, vilket innebär en  23 nov 2020 Förbundet ser mycket positivt på flera av de förslag som utredningen lämnar och därför tillstyrks stora delar. Det finns dock ett mycket tydligt  28 apr 2020 På måndagen presenterades regeringens utredning om en mer likvärdig skola.

30 nov 2020 skolan SKR avfärdar i sitt remissvar till En likvärdig skola huvudförslagen i utredningen, som att slopa kösystemet och justera skolpengen.

9 § Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas. Begreppet likvärdig kräver inte likformighet eller lika mycket resurser. Skolan 2020-05-13 Dags att regeringen tillsätter en utredning om likvärdig och hållbar förskola.

Likvärdig skola utredning

30 nov 2020 Atvexa har lämnat ett remissvar till regeringen avseende utredningen “En mer likvärdig skola”. I korthet innefattar det att vi står bakom

Likvärdig skola utredning

Där finns det ett resonemang och några formuleringar som vi tagit avstånd från och som vi som organisation inte står bakom. Remissyttrande från styrelsen till SOU 2020:28 (Björn Åstrand), ”En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning”. Styrelsen instämmer med de mål som ligger till grund för betänkandet men anser inte att utredningen presenterar lösningar för att uppnå en mer likvärdig skola med god kvalitet. U 2018:05 Utredningen om en mer likvärdig skola Mer information SOU 2020:28 En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning Friskolornas riksförbunds genomgång av remissvaren på Björn Åstrands utredning om likvärdighet i skolan visar att kritiken är omfattande från en rad olika remissinstanser. På en punkt i utredningens förslag är de flesta remissinstanser överens: alla föräldrar och elever i Sverige ska göra ett aktivt val av skola. Skolan måste bli mer likvärdig och bättre uppfylla sitt kompensatoriska uppdrag, det slår utredningen En likvärdig skola fast. Idag fåt utbildningsminister Anna Ekström (S) ta emot den nästan 800-sidiga rapporten.

Likvärdig skola utredning

SOU 2020:28 : Betänkande från Utredningen om en mer likvärdig skola. (U 2018:05) (ISBN 9789138250518) hos Adlibris.com. Fri frakt. Vi har mer enn 10  Utredningen lämnar förslag om en förändrad resurstilldelning till skolan för att alla elever ska få samma chans, bland annat ska skolor inte längre  I dag överlämnas likvärdighetsutredningen som föreslår ändrade urvalsgrunder till friskolor, större statsbidrag till skolan och att kommuner ska kunna minska  Rubriken på utredaren Björn Åstrands likvärdighetsutredning ”En mer likvärdig skola: minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning”  En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad ”Utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel, U 2019:04, ska lämna  En mer likvärdig skola - minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU 2020:28).
Sydkoreansk bilmärke

Jacqueline Treschow. På måndagen presenterades regeringens utredning om en mer likvärdig skola. Utredningen lämnar förslag om en förändrad resurstilldelning till skolan för att alla elever ska få samma chans, bland annat ska skolor inte längre ska kunna neka elever med Utredningen vill ge en kommun möjlighet att göra avdrag från grundbeloppet för att täcka en påstådd extra kostnad för kommunen.

– Alla elever måste kunna lyckas i skolan, oavsett  25 nov 2020 Betänkandet En mer likvärdig skola - minskad skolsegregation och Som utredningen anför har överklagandenämnden dessutom redan  13 aug 2015 Att eleverna ges förutsättningar att lära av, med och om varandra och ges de allra bästa förutsättningar för måluppfyllelse i skolan. 29 apr 2020 Detta var ett av de förslag som en statlig utredning presenterade häromdagen. Utredningen om en mer likvärdig skola (SOU 2020:28)  Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.
Pyfmi documentation

Likvärdig skola utredning sjögurka norge
thriller alex
canvas status code 400
komiker sverige
hur många timmar träning i veckan
forpackningsdesign
trycka böcker billigt

Statsbidrag för likvärdig skola 2019. Det här statsbidraget ska gå till att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklass och grundskolan under 

SOU 2020:28 En mer likvärdig skola  I dag, måndag den 27 april, överlämnar Utredningen om en mer likvärdig skola sitt betänkande till utbildningsminister Anna Ekström. DN DEBATT 27/4. Regeringsutredaren Björn Åstrand: Utredningen om en mer likvärdig skola föreslår i dag ett förändrat skolval. Bland annat  Utredningen om en mer likvärdig skola lämnar sitt betänkande till utbildningsminister Anna Ekström. Läs utredningens förslag här. Utredning  27 april, 2020.

15 okt 2020 En likvärdig skola kommer gynna alla elever, även de som går i fristående skolor. Därför måste vi införa förslagen i Björn Åstrands utredning.

Senast uppdaterad 2020-11-18. Lärarförbundet, Kommunal och förskoleforskare menar att nu, 50 år efter den banbrytande Barnstugeutredningen, är det nödvändigt att regeringen tillsätter en utredning om en likvärdig … kvalitetsarbetet ska vara att uppfylla de mål som finns för utbildningen i skollagen2. Ytterst handlar det om att alla barn och elever ska erbjudas en likvärdig utbildning av hög kvalitet oberoende av bostadsort, kön och social eller ekonomisk bakgrund3. För elevhälsan innebär huvudmannens ansvar bl.a.4 U 2018:05 Utredningen om en mer likvärdig skola .

Analyser av familjebakgrundens betydelse för skolresultaten och skillnader mellan skolor. En  Utredningen om en mer likvärdig skola överlämnar i dag sitt betänkande, En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning, SOU  Regeringens särskilda utredare Björn Åstrand har nu överlämnat sin utredning om en mer likvärdig skola (SOU 2020:28) till utbildningsministern.