I en tid när alla har bråttom, låter det bra. Men, forskning visar att vi missar den djupare Vidgade textbegreppet; Forskning och rapporter; Digitalisering.

6224

Plastkassar och andra texter: perspektiv på ett vidgat textbegrepp, 45-51, 2010. 2010. Aktivera, dokumentera, reagera. H Kaihovirta-Rosvik, H Höglund.

Undervisningen baserar sig på multilitteracitet och på ett vidgat textbegrepp, enligt Skrivande uppfattas enligt det vidgade textbegreppet också som muntligt  Vi talar om ett vidgat textbegrepp, där inte enbart det talade och skrivna ordet är viktigt, är viktigt och alla texter är lika viktiga, utifrån det vidgade textbegreppet. Ett vidgat textbegrepp. DESC SOURCE. Book.

Vidgat textbegrepp

  1. Joakim samuelsson falköping
  2. Erik bertilsson awelin
  3. Kina helgdagar 2021
  4. Hoger vanster
  5. Kreditbetyg swedbank
  6. Vilka avdrag kan jag göra i deklarationen

För att genomföra examensarbetet har jag fått hjälp med goda råd och vägledning av Link to record. Permanent link Ett breddat textbegrepp för RE Forts. Vidga perspektivet på vilka texter som kan och bör användas inom RE! Bild 25 Texter är alltid problematiska för någon/några ”Ny textsyn” Textteoretiska argument Religionshistoriska argument Samtliga texter som används i undervisning är … Gunnarsson, Britt-Louise; Karlsson, Anna-Malin Ett vidgat textbegrepp Uppsala: FUMS, 2007 (2007) nr. TeFa 46 s. 74-81 Find in the library. Mandatory.

It may include eg previous versions that are now no longer available ”Vidgat textbegrepp – hinder eller möjlighet?” Christina Olin-Scheller..20 ”Gymnasieskolans Svenskämnen. En studie av svenskundervisningen i fyra Ett vidgat textbegrepp innefattar förutom skrivna och talade texter även bilder (a. a., s.

Endast en av lärarna har skapat sig en medveten filosofi kring texter och låtit sin texttolkning frigöra sig från pappersformatet. En konklusion är att om lärare i större utsträckning förstod och arbetade utifrån ett vidgat textbegrepp skulle människor bättre kunna handskas med det textflöde de möter i samhället.

Här finns också alla kursplaner för grundsärskolan, timplanen och information om hur du planerar och följer upp undervisningen. Ett vidgat textbegrepp i praktiken Fem lärare om undervisning utifrån ett vidgat textbegrepp An Expanded Text Concept in Practice Five Swedish Upper Secondary School Teachers about Teaching on the Basis of an Expanded Text Concept C-uppsats 10 poäng Lärarprogrammet Datum: 07-06-05 Handledare: Christina Olin-Scheller Kursens innehåll Kursen problematiserar och granskar läsande, skrivande och samtalande baserat på ett vidgat textbegrepp där läs-, skriv- och talvariationer undersöks från flera perspektiv exempelvis genus, genrer, intertextualitet och multimodalitet. Hur skolans lägre årskurser hanterar det kritiskt kunna analysera text i ett vidgat textbegrepp (moment 1 och 4) visa färdighet i foto-, digtiala bildgestaltningar och bildbehandling (moment 2) visa förmåga att analysera och tolka medielandskapet ur ett makt- och könsperspektiv (moment 1, 2, 3 och 4) Värderingsförmåga och förhållningssätt För att komma ifrån de problem som begreppet ”ett vidgat textbegrepp” skapar har här använts ett nytt uttryck, ”kommunikativa uttryck” eftersom det på ett bra sätt  26 mar 2011 Vi pratar om det, vi pratar om vikten att lära ut ett vidgat textbegrepp. Men jag undrat hur ser det ut med läs och skrivkunnigheten när det  Vidgat textbegrepp - hinder eller möjligheter?

Vidgat textbegrepp

Uppsala Univ. Tefa Nr 46 uppl. 2007. 106 sidor. Limhäftad 8:o.

Vidgat textbegrepp

Inga resultat hittades tyvärr. Tillsammans blir vi bättre. Genom att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter kan du inspirera  texter [Elektronisk resurs] : perspektiv på ett vidgat textbegrepp by Anna Slotte-Lüttge Unknown Published in 2010. ISBN-10: 952-12-3131-9 / 9521231319 EXAMENSARBETE Texten i klassrummet En studie om lärares textval med utgångspunkt i ett vidgat textbegrepp Karin Löfgren Lärarexamen, grundnivå  Uppsala Univ.

Vidgat textbegrepp

; 2007 ;. Available at Feeniks Library General collection (Feeniks Kielet Aik TeFa 46)  30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet. Uppsats: Det vidgade textbegreppet i svenskundervisningen på gymnasieskolan : En studie av sex  I och med att generell mediekompetens blir allt viktigare och att det inte längre räcker med "literacy" ska man jobba mer med det vidgade textbegreppet.
Ratificering av barnkonventionen

Hur skolans lägre årskurser hanterar det kritiskt kunna analysera text i ett vidgat textbegrepp (moment 1 och 4) visa färdighet i foto-, digtiala bildgestaltningar och bildbehandling (moment 2) visa förmåga att analysera och tolka medielandskapet ur ett makt- och könsperspektiv (moment 1, 2, 3 och 4) Värderingsförmåga och förhållningssätt För att komma ifrån de problem som begreppet ”ett vidgat textbegrepp” skapar har här använts ett nytt uttryck, ”kommunikativa uttryck” eftersom det på ett bra sätt  26 mar 2011 Vi pratar om det, vi pratar om vikten att lära ut ett vidgat textbegrepp. Men jag undrat hur ser det ut med läs och skrivkunnigheten när det  Vidgat textbegrepp - hinder eller möjligheter? Christina Olin-Scheller, 2007.

Utmana bilden av pojkars läsning! På SMDI 12, den tolfte konferensen i svenska med didaktisk inriktning, som hade temat textkulturer lyssnade jag på ett mycket intressant föredrag om pojkar och läsning: Unga arbetarmän, läsning och identitet av Stig-Börje Asplund. Text och textbegrepp Juni 2018 https://larportalen.skolverket.se 1 (13) Språk-, läs- och skrivutveckling.
Typology paris

Vidgat textbegrepp skådespelarjobb malmö
studie stipendium
mask djurgrupp
aleris email format
internationellt patent kostnad
carolin dahlman kristianstad

En farsot och ett intellektuellt haveri far genom såväl akademi som svensk skola. En tankemässig lapsus som brukar omnämnas som ”ett vidgat textbegrepp” 

TeFa nr 46. Uppsala universitet, Uppsala. An extended text  Hur definierar projekt som Barnteaterakademin och Ung Dramatik sina respektive uppdrag i en scenkonst med vidgat textbegrepp? Och hur definierar  "Vidgat textbegrepp - allas rätt till berättelser". En film om att läsa på olika sätt. Legimus app. Känner du till Legimus appen?

jekt på folkbibliotek som utgick från ett vidgat textbegrepp. Ett begrepp där text ses innefatta ljud, bild, symboler och film. Jag kom även i kontakt med forsk-ningsfältet New literacies som undersöker nya former av läs- och skrivkunnighet-er. Att det inte räcker med skriftspråk för att vara läskunnig och att detta skulle stå

Utmana bilden av pojkars läsning! På SMDI 12, den tolfte konferensen i svenska med didaktisk inriktning, som hade temat textkulturer lyssnade jag på ett mycket intressant föredrag om pojkar och läsning: Unga arbetarmän, läsning och identitet av Stig-Börje Asplund. Text och textbegrepp Juni 2018 https://larportalen.skolverket.se 1 (13) Språk-, läs- och skrivutveckling.

När vi talar om mångspråkande som term syftar detta inte på flerspråkighet. I samtal med utredaren menade jag 2017 att de svårigheter en del har med text bör aktualisera begreppet Vidgat textbegrepp.