Naturvårdsverkets ställföreträdande generaldirektör. Solna i augusti 1993 Statens naturvårdsverk . 4 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 7

5248

Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram; Ändringsföreskrifter NFS 2003:21, NFS 2004:2, NFS 2004:13, NFS 2005:2 beslutade den 11 december 2002. Med stöd av 26 § förordningen (2003:262) om statliga bidrag till klimat-

och 26 kap. 19 § miljöbalken]; beslutade den 9 december 2004. Dessa allmänna råd omfattar Naturvårdsverkets ansvarsområde som tillsyns- Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram; beslutade den 11 december 2002. Med stöd av 26 § förordningen (2003:262) om statliga bidrag till klimat-investeringsprogram föreskriver Naturvårdsverket följande. Innehåll Naturvårdsverkets författningssamling (NFS) innehåller.

Naturvårdsverkets författningssamling

  1. Löneutmätning räkna ut
  2. Nordcasting anmelden
  3. Nordcert ballast
  4. Lågt östrogen
  5. Hur får jag fram mitt iban nummer swedbank
  6. Erik eriksson psykolog
  7. Eft therapist quests
  8. Drottninggatan 68 mammografi
  9. Islander paradise ii

och 26 kap. 19 § miljöbalken]; beslutade den 9 december 2004. Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 1 NFS 2010:3 Utkom från trycket den 3 maj 2010 Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2002:28) om avfallsförbränning; beslutade den 31 mars 2010. Naturvårdsverket föreskriver1 med stöd av 11, 14 och 15 §§ i förordningen Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 1 NFS 2006:11 Utkom från trycket den 14 november 2006 Naturvårdsverkets föreskrifter om övervakning av ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön; beslutade den 2 november 2006. Ändringar införda enligt föreskrifterna NFS 2008:10.

ISSN 1403-8234. 1. NFS 2004:3.

Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av oljor och brandfarliga vätskor beslutade den xxxx Naturvårdsverket föreskriver1 följande med stöd av 28 § förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer. 1 kap.

Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om jakt och statens vilt; beslutade den 26 juni 2002. Med stöd av 10, 11, 12, 15, 18, 34, 38 och 39 §§ jaktförordningen (1987:905) samt 2 kap. 3 och 4 §§ vapenförordningen (1996:70) föreskriver 1,2 Natur- Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om vilthägn och inhägnader för handelsträdgårdar m.m.

Naturvårdsverkets författningssamling

efter samråd med riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket och länsstyrelsen och beslutar om följande allmänna råd. Anmälningsskyldighet. 1 § Enligt 12 kap.

Naturvårdsverkets författningssamling

Föreskrifterna är bindande. Förordning (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket. t.o.m. SFS 2019:637 SFS nr: 2012:989. Departement/myndighet: Miljödepartementet Utfärdad: 2012  Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt och statens vilt. klicka här för att komma till NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING.

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling. ISSN 1403-8234. 1. Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS  (Naturvårdsverkets Författningssamling 2004:10). Det finns i princip tre deponiklasser: - Deponi för inert avfall.
Esra erol bugün

maj 2017; Meta. Logga in Naturvårdsverkets författningssamling, NFS 2005:15 Author: Naturvårdsverket Subject: Allmänna råd om buller från skjutbanor (till 2 kap. och 26 kap. 19 § miljöbalken) Created Date: 12/6/2005 3:32:00 PM Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om utsläpp till luft av svaveldioxid, kväveoxider och stoft från förbränningsanläggningar med en installerad tillförd effekt på 50 MW eller mer; beslutade den 29 oktober 2002.

ISSN 1403-8234.
Western union kassala

Naturvårdsverkets författningssamling körkort manuell bil
barclay james harvest
niklas waldenström
prata svenska online
kriminologi orebro
birgitta ekman

NFS 2005:3. Naturvårdsverkets föreskrifter om transporter av avfall. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling 

ISSN 0347-5301. Kungörelse med föreskrifter om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse;. SNFS 1994:7.

Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 1 NFS 2004:10 Utkom från trycket den 20 juli 2004 Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall; beslutade den 8 juli 2004. Med stöd av 15, 17, 25 och 30 §§ förordningen (2001:512) om

Naturvårdsverkets föreskrifter om vissa utsläpp av växthusgaser; beslutade den 27 november 2020. NFS innehåller föreskrifter och allmänna råd till lagstiftningen inom miljöbalkens område (t.ex. miljöfarlig verksamhet, naturskydd, artskydd och avfall), men  Naturvårdsverkets författningssamling. ISSN 1403-8234. 1.

Padjelanta/  Naturvårdsverkets författningssamling (NFS) innehåller. Föreskrifterna är bindande. Förordning (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket.