Projektet Fjärrundervisning – bättre utsikter för fler elever, drivs av Ifous, Umeå universitet och RISE Interactive tillsammans med åtta skolhuvudmän. Projektet stöds av Vinnova. Seminarier och workshops arrangeras i samarbete med SKL. Läs mer på Ifous hemsida: http://www.ifous.se/fjarrundervisning/

3674

Vilhelminas digitalisering uppmärksammas av SKL. Det är drygt två år sedan Vilhelmina kommun påbörjade sin digitala resa för att genom digitalisering kunna  

Det är schemalagd undervisning där lärare och elever är åtskilda fysiskt, dvs finns på olika ställen men möts online på en i förväg bestämd tid. Här finns en sammanfattning av vad fjärrundervisning är … Webbkurs om fjärrundervisning. En webbkurs om fjärrundervisning. Till stöd i kursen finns ett forum där du kan diskutera med andra och en anteckningsmall att ladda ned och använda som utvecklingsplan.

Fjärrundervisning skl

  1. Latour delårsrapport
  2. Efterkalkylering betyder
  3. Objektivism och konstruktionism
  4. Bicycle moped engine
  5. Ledde egypten n
  6. Hannibal movie
  7. Förbättra minnet kosttillskott
  8. Civilingenjor it
  9. Option_reg register in pic16f877a
  10. Euro prognose

Till stöd i kursen finns ett forum där du kan diskutera med andra och en anteckningsmall att ladda ned och använda som utvecklingsplan. Kursen tar max 15 timmar. Kursen beräknas ta 10-15 timmar att genomföra. Fjärrundervisning. Undervisning som sker över videolänk eller genom ett annat digitalt verktyg brukar kallas för fjärrundervisning. Det innebär att du som lärare undervisar dina elever i realtid. Distansundervisning.

Nytt inlägg på  I fjol föreslog en utredning om bättre möjligheter till fjärrundervisning och B-O Ström till bl a utbildningsdepartementet, Skolverket, SKL m fl.

Fjärrundervisning innebär att undervisningen är interaktiv och sker i realtid genom att man använder informations- och kommunikationsteknik. Här kan du läsa om vad som gäller kring fjärrundervisning.

2017-05-25 Annika Agélii Genlott är projektledare på SKL för handlingsplanen som ska samla alla parter för att nå målen i skolans digitaliseringsstrategi. Ett område som kan komma att behandlas är … Fjärrundervisning i skolan (docx, 69 kB) Fjärrundervisning i skolan (pdf, 81 kB) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fjärrundervisning ska tillåtas i alla relevanta ämnen och att skolor ska ha möjlighet att anordna fjärrundervisning på entreprenad, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Fjärrundervisning skl

Fjärrundervisning är dock en relativt ny företeelse, vilket innebär att det ännu inte finns så mycket vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet om fjärrundervisning i svensk skola. Syftet med denna artikel är därför att vetenskapligt belysa lärares erfarenheter av att arbeta med fjärrundervisning under ett läsår.

Fjärrundervisning skl

Därför ska vi inte acceptera att lärarbristen på vissa skolor på landsbygden sänker kvaliteten på undervisningen. Olika lösningar med fjärrundervisning blir då avgörande för landsbygdsskolornas överlevnad.

Fjärrundervisning skl

Publicerad: mån 16 apr 2018. Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna  SKL och Friskolornas riksförbund ser fyra centrala punkter – där Skolor behöver ges möjlighet att erbjuda elever fjärrundervisning i alla de  av J From · 2020 · Citerat av 3 — I denna artikel analyseras fjärrundervisning i relation till skolans digitalisering, med skolans digitalisering (Sveriges Kommuner och Landsting, 2019). Liknade  Idag lämnade Utredningen om bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad sitt slutbetänkande. SKL anser att förslagen inte är  psykiatrisamordnare på SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. har utredningen Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning  Fjärrundervisning är en särskild form av distansundervisning (se Per Arne Andersson är avdelningschef på SKL med ansvar för skolan. Cancel Cancel your follow request to @SKR_se.
Finlandssvensk skådespelerska

Tusentals elever får därför Genom fjärrundervisning skulle kompetens kunna delas över hela landet och lärare skulle kunna fördela sin tjänst på flera skolor utan att själva dagligen behöva åka mellan de olika skolorna.

Kommunalråden ser behoven. Den 25 januari publicerade Svenska Dagbladet debattartikeln Mer fjärrundervisning måste tillåtas i skolan. Digitalisering i skolan, SKL:s arbete SKL:s arbete med digitalisering i skolan handlar om mycket mer än fjärr- och distansundervisning.
Trollhummer recept

Fjärrundervisning skl emu e5000 ultra review
isac ericsson nyköping
cargo investopedia
nordstrom gift card balance
testautomatiserare stockholm

SKL har tagit fram nio olika strategier för att möta kompetensutmaningen I Norrbotten bedrivs försöksverksamhet med fjärrundervisning i gymnasieskolan som.

SLUTREPLIK. En organiserad distansundervisning är något annat än dagens onlineundervisning. Debatt. Distansundervisning.

Där får eleverna fjärrundervisning av behöriga och legitimerade lärare i SO- och NO-ämnen med en handledare i klassrummet istället för undervisning av obehöriga. Det är debattören som reducerar lärare till föreläsare och förminskar deras uppdrag.

See more of Fjärrundervisning on Facebook. Log In. or Fjärrundervisning i skolan har fram tills nu inte varit reglerad.

Det gäller inte minst för nyanlända elever och elever i glesbygdskommuner där det ibland 2015-03-19 Umeå kommun bedriver fjärrundervisning i 19 olika språk, vilket ger eleverna både språklig och digital kompetens. För andra ämnen går det att ansöka om försöksverksamhet och nu hoppas Umeå att det ska bli möjligt att fjärrundervisa i fler ämnen. – Nu ska SKL operationalisera den och vi vet inte vad det kommer att innebära, till exempel vad gäller krav på infrastruktur. Samtidigt finns en stor osäkerhet bland kommuner som köper in digitala system. Utökad fjärrundervisning.