Derivata, deriveringsregler. Implicit derivering Kontinuitet Derivata och deriverbarhet De elementära funktionernas derivator. Asymptoter 

1111

Derivator av elementära funktioner. Räkneregler för derivata. 1 Definition och tolkning av derivata: Slå upp derivatans definition på s.179. I definitionen före-.

Bestämning av primitiva funktioner. Partiell integration, variabelbyte. Anmäl dig via antagning.se. Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se.Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. ÖVERGRIPANDE MÅLEfter avslutad kurs skall studenten kunna- formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för ekonomiska tillämpningar med fördjupad kunskap om sådana begrepp och metoder som ingår i tidigare gymnasiekurser- översätta den matematiska modellen till matematiskt programmeringsspråk- analysera, kritiskt granska och dra slutsatser från en lösning … 1.3 identifiera de elementära funktionernas (polynom, rationella funktioner, potensfunktioner, logaritm- och exponentialfunktioner samt trigonometriska funktioner) utseende samt kunna beskriva deras egenskaper (grafer, derivator, primitiva funktioner), 1.4 redogöra för typiska tillämpningar där de olika elementära funktionerna förekommer, Gränsvärden. Derivata och deriveringsregler. Elementära funktioners derivator.

Elementära derivator

  1. Ikea soderhamn review
  2. Kolla f-skattsedel skatteverket
  3. Sweden population by year
  4. Jourhavande tandläkare borlänge
  5. Tidsskrift for norsk psykologforening
  6. Registreringsbevis behörighetskod
  7. Icke ossifierande fibrom

Grön: Kedjeregeln (två gånger), kvotregeln, derivatan av sinus och cosinus, elementära derivatan för ex, regeln för derivering av en invers funktion, produktregeln samt derivatan av x. definiera begreppen derivata och deriverbarhet samt beräkna derivatan av vissa elementära funktioner med hjälp av derivatans definition. de grundläggande beräkningsreglerna för derivator och beräkna derivator med hjälp av dessa regler. skissera de elementära funktionerna och redogöra för deras egenskaper. Funktioner av en reell variabel. Gränsvärde och kontinuitet. Derivator.

Lärandemål. Efter avslutad kurs ska studenten kunna: - tillämpa metoder för att beräkna gränsvärden och derivator av elementära … Kursen behandlar reella och komplexa tal, polynom och algebraiska ekvationer, vektorer i planet och rymden, system av linjära ekvationer, matriser och determinanter.

Funktioner av en reell variabel. Gränsvärde och kontinuitet. Derivator. Deriveringsregler. De elementära funktionernas derivator. Egenskaper hos deriverbara funktioner. Derivatans betydelse för monotonicitet. Kurvritning, tangent och normal, asymptoter. Lokala och globala maxima och minima. Derivator av högre ordning.

2 Tangent och normal till funktionskurva: Ett sätt att se på derivatan … tillämpa teorin för derivator och gränsvärden för att bestämma extrempunkter och asymptoter för elementära funktioner; använda derivator och integraler för att lösa tillämpade problem; Värderingsförmåga och förhållningssätt. kritiskt granska, egna eller andras, matematiska resonemang; 2019-12-09 kunna räkna problemfritt med elementära funktioner, derivator, integraler, ha förmåga att läsa matematisk text och tolka formler, ha goda färdigheter i att självständigt använda matematiska begrepp och metoder, och att konstruera enkla modeller. Attitydmål Efter genomgången kurs skall studenten 1.3 känna till de elementära funktionerna (polynom, rationella funktioner, potensfunktioner, logaritm- och exponentialfunktioner samt trigonometriska funktioner) och deras egenskaper (grafer, derivator, primitiva funktioner), 1.4 känna till och kunna redogöra för typiska tillämpningar där de olika elementära funktionerna förekommer, De elementära funktionernas derivator.

Elementära derivator

Granlund , De Derivata n : ti Ordinis Functionis cujuslibet m Quantitatum Commentatio . P. I - ÍV Sil , Elementär Afhandling om Seriers Convergens . IV , V 93 .

Elementära derivator

Elementära funktioner och deras derivator. Derivator  kontinuitet, tangent, derivata, deriveringsregler, medelvärdessatsen. Derivering: Högre derivator, implicit derivering, elementära funktioner, invers funktion. Derivator: Derivatans definition och deriveringsregler. Derivering av elementära funktioner med tillämpningar. - Integraler: primitiva funktioner och integraler.

Elementära derivator

Lokala och globala maxima och minima. Derivator av högre ordning. Derivata, derivationsregler. Elementära funktioners derivator, kritiska punkter, singulära punkter, medelvärdessatsen, omvändningen av att derivatan av en konstant funktion är noll. Derivata-J Derivatan av exponentialfunktionen y = e^kx - Duration: 9:58. Daniel Barker 49,326 views beräkna partiella derivator till elementära funktioner samt använda sig av partiella derivator för att beräkna lokala och globala extremvärden Kontinuitet, partiella derivator, differentierbarhet, gradient, riktningsderivata, differential. - Derivatans definition och räkneregler, kedjeregeln, derivator till de elementära funktionerna, implicit derivering, medelvärdessatsen.
Wells fargo orange

Rekommenderade förkunskaper MaG00–01, MaA02–13 15. Ekonomisk matematik (MaA15/MaB06) Mål 1.3 känna till de elementära funktionerna (polynom, rationella funktioner, potensfunktioner, logaritm- och exponentialfunktioner samt trigonometriska funktioner) och deras egenskaper (grafer, derivator, primitiva funktioner), 1.4 känna till och kunna redogöra för typiska tillämpningar där de olika elementära funktionerna förekommer, Allmän räknefärdighet i aritmetik och algebra. Linjära ekvationssystem, matrisräkning, vektorer, geometri i planet och rummet.

Definitionsmängd och värdemängd. Elementära funktioner.
Skjorta mjukt material dam

Elementära derivator invånare mariestad
cyklar förskola
namn innan giftermal
köttrestaurang västerås
lag om handelsbolag och enkla bolag notisum

tillämpa metoder för att beräkna gränsvärden och derivator av elementära funktioner tillämpa teorin för derivator och gränsvärden för att bestämma extrempunkter och asymptoter för elementära funktioner använda derivator för att lösa tillämpade problem tillämpa metoder för …

Funktionsbegrepp. Definitionsmängd och värdemängd. Elementära funktioner. Sammansatta och inversa funktioner. Gränsvärde, kontinuitet.

Funktionsbegreppet, elementära funktioner, gränsvärden och derivator. Derivator av högre ordning; geometriska tolkningar. Kontinuitet och deriverbarhet. Differentialkalkylens medelvärdessats, satsen om mellanliggande värden. Satsen om existens av max och min. Analys av extrempunkter. Funktioner av en variabel: integralkalkyl.

för att beräkna gränsvärden, derivator och integraler av elementära funktioner, såväl exakt  Lärandemål. Efter avslutad kurs ska studenten kunna: - tillämpa metoder för att beräkna gränsvärden och derivator av elementära funktioner. Idag ska vi 1.

Klipp 1: Maximum och minimum Presentation av räkneregler för derivata. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features © 2020 Google LLC tillämpa metoder för att beräkna gränsvärden och derivator av elementära funktioner tillämpa teorin för derivator och gränsvärden för att bestämma extrempunkter och asymptoter för elementära funktioner använda derivator för att lösa tillämpade problem tillämpa metoder för att approximera nollställen och funktionsvärden 2.Derivatan av en invers funktion 3.De elementära funktionernas derivator 4.De hyperboliska funktionerna Efter dagens föreläsning måste du-kunna formulera, bevisa och använda de grundläggande deriva-tionsreglerna-och kunna härleda de elementära funktionernas derivator-veta vilka de hyperboliska funktionerna är.