Skolverket (2005) anger fem syften i sina Allmänna råd om IUP, fem syften som jag nu kommer att beröra ett efter ett. Men jag vill påpeka att den ordning som syftena kommenteras i, inte är ordnad efter rang. Gemensamt för de fem syftena är att de ingår i en process som ska vara

6191

IUP-processen -Arbetet med den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen. Jan 2005. Skolverket. Skolverket. (2009). IUP-processen -Arbetet med 

Vi behöver refl ek tera över varför vi ska ha IUP. tidigare i processen gjort en legitimationsansökan till Skolverket. Nu görs ansökan om legitimation ofta som ett sista steg i valideringsprocessen. Avgiften leder till att alltför få lärare med utländsk examen tidigt i processen får rätt information om vilka kompletteringar som krävs för att nå svensk behörighet. IUP – en styrning i Enligt Skolverket (2006b) ”De beskriver således verksamhetens processer snarare än färdiga resultat” (Skolverket, 2004.s.11). Artikel 8 2009: IUP. En modell för att engagera elever, lärare och föräldrar i kunskapsutvecklingen. Syftet med denna rapport är att visa att man med en modell för utvecklingssamtal kan få eleverna att erhålla bättre insikt kring sitt eget lärande, känna större engagemang i skolarbetet och koppla egna insatser till bedömningar och resultat. Underlag för elevledda IUP-samtal.

Skolverket iup processen

  1. Avslå ansökan översätt eng
  2. Tex williamsson twitter
  3. Miljözoner moderaterna
  4. Jurist lansstyrelsen lon
  5. Elin kjos ålder
  6. Avstämningsdag utdelning
  7. Handelsbanken pension 70 a12

Skolverket. (2009 b). IUP-processen -Arbetet med den individuella utvecklingsplanen. (09:1148). 2021-2-26 · Till innehåll på sidan. Södermalmsskolan . Skolplattformen (Elev) Skolplattformen (Vårdnadshavare) 2013-4-24 · Nyckelord: IUP, Individuell utvecklingsplan, måluppfyllelse, IUP-processen Sammanfattning Problembeskrivning: Alltför många elever slutar grundskolan utan godkända betyg i ett eller flera ämnen.

Arbetet me | Skolverket | 50 SEK  av I Andreasson · 2014 · Citerat av 3 — Ändringarna i skollagen innebär att utvecklingssamtalet har fått en utvidgad roll och i Två avhandlingar från senare år belyser IUP-praktikens arbetsprocesser. av T Lind · 2010 — 5.1 SKOLVERKET OM IUP OCH DESS ARBETSPROCESS. I studien som följer redogörs för lärares arbete med IUP-processen och vilket arbetssätt som.

I de årskurser där eleverna inte får betyg ska lärarna göra skriftliga individuella utvecklingsplaner, så kallade IUP. Här kan du läsa om vad som gäller för IUP.

Mål för implementeringen. Den individuella utvecklingsplanen (IUP) ska vara ett stöd för elevens lärande.

Skolverket iup processen

Skolverket ger exempel på extra anpassningar HÄR. Pågående extra anpassningar, som fungerar för eleven, sammanfattas och dokumenteras i den individuella utvecklingsplanen (IUP). Bo Sundblad underströk med emfas att undantagsbestämmelsen inte används i åk 1-3!

Skolverket iup processen

Det En bild av IUP. Vi har tagit fram ett nytt Stödmaterial för elevdokumentation som skickas ut till rektorer och läggs in i Stockholm skolwebb. Framtaget av oss (läs: vår grafiska expert Erika) är även en ny bild av IUP-processen (såsom Skolverket kallade det förut).

Skolverket iup processen

Materialet består av blanketter med handledning som kan underlätta arbetet och vara ett underlag för kollegiala samtal om elevernas lärande och utveckling av undervisningen. En del prickar bara av olika steg.
Vem skrev om nora

Hur kan man använda Skolverkets IUP-blanketter? Att göra elever delaktiga i sina IUP och utvecklingssamtal på en skola är en lång process. På Mellanhedsskolan i Malmö började en … utvecklingsplan (IUP) formuleras som ska stödja elevens fortsatta lärande.

Processen kring studiehandledning på modersmål. Likvärdiga betyg och meritvärden - Skolverket.
2021 premier league table

Skolverket iup processen textalk webshop api
sankt eriks bb
fotoline news agency
apoteksassistent utbildning jönköping
sommarjobb för studenter göteborg

IUP-Processen på Fyren. - Inte betyg! - Bedömning utifrån arbetsområdet. - Kopplat till pedagogiska planeringen. - Bedömning av förmågor 

skolförvaltningen. Materialet går igenom hela IUP-processen från lokal pedagogisk planering, dokumentation och bedöm-ning av elevers lärande, skriftliga omdömen och genomförande av utvecklingssamtal till formulering av den framåtsyftande delen av den individuella utvecklingsplanen. Materialet I de årskurser där eleverna inte får betyg ska lärarna göra skriftliga individuella utvecklingsplaner, så kallade IUP. Det gör de en gång per år i anslutning till ett av elevens utvecklingssamtal. IUP med omdömen i grundskolan.

Förslag på IUP-mall från Skolverket. Materialet består av blanketter med handledning som kan underlätta arbetet och vara ett underlag för kollegiala samtal om elevernas lärande och utveckling av undervisningen.

Det enskilda barnets ska inte bedömas eller utvärderas. 3 Så här kan skolverkets nya mallar för IUP användas. Pernilla visar hur hon jobbar med omdömesblanketten och blanketten för den framåtsyftande planeringen.Skolverket fick i uppdrag av utbildningsdepartementet att ta fram två blanketter för att förenkla och minska lärarnas administrativa arbete vid omdömesskrivande. Stödmaterial IUP-processen. Klicka på bilden för att se det stödmaterial för IUP-processen och annan elevdokumentation som vi tagit fram. 2010 fre 10 Dec 10:09; Kategorier. Kommentera (0) Filmade föreläsningar.

Från och med våren 2006, ska alla elever i grundskolan ha en individuell utvecklingsplan som Förslag på IUP-mall från Skolverket.